Rado bismo educirali zaposlenike, ali nemamo vremena...

Drvosječa je dobio dugo željeni posao u obližnjoj šumi. Pun entuzijazma, poranio je prvo jutro i krenuo raditi...i pilio drva cijeli dan! Ponosno je rekao šefu na kraju dana da je ispilio 73 trupca. Za sljedeći dan postavio si je cilj da učini još više. Zato je još ranije ustao... Čitav dan je bio marljiv, čak nije niti jeo, a na kraju dana je izbrojao tek 69 trupaca. Potišten, otišao je kući i dugo u noć razmišljao o razlozima svog neuspjeha... I sljedeći dan je ustao još ranije, gotovo da nije stao, kad na kraju dana izbroji 62 trupca... Iz dana u dan bivao je sve nezadovoljniji, zabrinutiji i u strahu da će izgubiti posao... Iz nepoznatog razloga, svaki dan se sve više mučio i bivao je sve sporiji. Na kraju tjedna, potpuno obeshrabren je otišao šefu i  potišteno rekao: “ Nisam uspješan, ne zavređujem da ovdje radim...“  Šef ga je pogledao i s osmjehom rekao:  „Ne misliš li da je naprosto vrijeme da staneš i naoštriš pilu?“