Edukacije i coachinzi su skupi...

Ni približno ne opterećuju organizaciju koliko ju može opteretiti nedjelotvornost, pasivnost, kaotična atmosfera, konflikti, bolovanja...