Jedno je teorija, a drugo praksa...

Zapravo se njih dvije prožimlju. Teorija izlazi iz prakse, ali i obrnuto. Na edukacijama i coachinzima možete realno sagledati svoju praksu te ojačati svoje radne kapacitete, kao i preispitati zastoje ili probleme te otkriti drugačija rješenja.