CILJEVI PROGRAMA

 • • osnažiti sudionike za vođenje (kroz nova znanja, vještine i iskustvo)
 • • unaprijediti komunikaciju prema članovima tima
 • • razviti alate za nadogradnju zdravog autoriteta
 • • naučiti adekvatno reagirati u zahtjevnim situacijama

STRUKTURA RADA

 • • 9 interaktivnih modula
 • • trajanje modula 14 – 18h
 • • broj sudionika – od 5 do 8

MODULI PROGRAMA

 • UVODNA EDUKACIJA (upoznavanje, očekivanja, kohezija)
 • ASERTIVNA KOMUNIKACIJA
 • KAKO POSTAVITI JASNA OČEKIVANJA I GRANICE
 • DELEGIRANJE I DONOŠENJE ODLUKA
 • IZGRADNJA ODNOSA SA ZAPOSLENICIMA
 • KAKO MOTIVIRATI ZAPOSLENIKE
 • RAZUMIJEVANJE I RJEŠAVANJE KONFLIKATA
 • TIMSKA DINAMIKA I VOĐENJE SASTANAKA
 • MOTIVACIJA ZA ULOGU VOĐE

1. UVODNA EDUKACIJA

ciljevi:

 • • upoznavanje s voditeljem i programom kao cjelinom
 • • stvaranje osnova za grupnu koheziju putem uvođenja strukture rada
 • • definiranje očekivanja kroz koncept 3 svijeta uloga
 • (poslovni, profesionalni i osobni)
 • • uvod u asertivnu komunikaciju

2. ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

ciljevi:

 • • osvijestiti važnost komunikacije kroz verbalne i neverbalne elemenate
 • • prepoznavanje pasivnog i agresivnog stila te njihovih
 • “prednosti” i nedostataka
 • • usvajanje i vježbanje asertivne komunikacije kroz poslovne i životne primjere

3. KAKO POSTAVITI JASNA OČEKIVANJA I GRANICA

ciljevi:

 • • prikazati kako nejasna očekivanja stvaraju “šum u komunikaciji” kroz primjere poslovne prakse
 • • osvijestiti važnost transparentnosti psiholoških ugovora
 • • izrada osobnog psihološkog ugovor za odnos s kolegama i zaposlenicima
 • • osnažiti sudionike za postavljanje vlastitih profesionalnih i poslovnih granica

4. DELEGIRANJE I DONOŠENJE ODLUKA

ciljevi:

 • • prepoznati delegiranje kao alat za razvoj zaposlenika
 • • usvojiti načine za podjelu odgovornosti i zadataka na konstruktivan način
 • • vježbanje vrsta donošenja odluka u odnosu na specifičan kontekst

5. IZGRADNJA ODNOSA SA ZAPOSLENICIMA

ciljevi:

 • • osnažiti odnose kroz prepoznavanje i verbaliziranje onoga što zaposlenici kvalitetno rade
 • • znati uputiti konstruktivnu kritiku
 • • autentično dati feedback - metodu za razvoj zaposlenika ka uspješnosti i samostalnosti

6. KAKO MOTIVIRATI ZAPOSLENIKE

ciljevi:

 • • preispitati učinkovitost metode “mrkva i batina”
 • • usvojiti tri modela motivacije i mogućnost njihove inkorporacije u redovno poslovanje
 • • izrada motivacijskog plana za vlastiti tim

7. RAZUMIJEVANJE I RJEŠAVANJE KONFLIKATA

ciljevi:

 • • razlikovati konstruktivni od destruktivnog sukoba
 • • razumjeti psihološke uloge u konfliktu i “pravila” po kojima se one izmjenjuju
 • • usvojiti opcije izlaska iz sukoba na dobar način
 • • integrirati naučeno u svakodnevnu praksu

8. TIMSKA DINAMIKA I VOĐENJE SASTANAKA

ciljevi:

 • • razumijeti ciklus razvojnih faza tima
 • • usvojiti načine upravljanja timom kao cjelinom
 • • implementirati u praksu učinkovit sastanak s ciljem osamostaljivanja zaposlenika i razvoja njihove odgovornosti

9. MOTIVACIJA ZA ULOGU VOĐE

ciljevi:

 • • rezimiranje usvojenih vještina i alata kroz dodatne primjere i diskusiju
 • • rad na motivacijskom motu svakog sudionika za osnaživanje uloge vođe
 • • podjela certifikata, pozdravna proslava

 

 Feedback na održani program