Edukacije su strukturirane prigode za iskustveno učenje.
Osobe u odrasloj dobi (za razliku od djece i mladih) teže uče putem predavanja i prezentacija jer tako dobivaju samo određene informacije, podložnije zaboravu.

Snaga iskustvenoga učenja jest upravo u tome što osoba temu o kojoj je riječ može povezati sa svojim svakodnevnim (radnim) životnim iskustvom.Temelj procesa edukacije je to iskustvo koje radom u grupi sudionici dijele među sobom.

Tijekom edukacije se sudionike potiče da promotre svoja iskustva (koja u sebi često imaju dozu  izazova i/ili problemske situacije) s gledišta osobnih misli i stavova, reakcija koje su slijedile te elemenata učinkovitosti. Kroz nove uvide i ideje sagledavanja istoga iskustva sudionici dobivaju različite mogućnosti, znanja i vještine, koje se zatim tijekom edukacije primjenjuju kako bi stekli novo iskustvo. Stjecanje novoga (često učinkovitijega) iskustva jest upravo onaj korak promjene koji omogućuje edukacija.

Sve navedeno razlog je zašto su edukacije životne, pune primjera, diskusija i različitih vježbi, energične i motivirajuće!