Svi izazovi se mogu riješiti (jednom) edukacijom...

Jedna edukacija u nekom dužem periodu može bit osvježenje, trenutak da se sudionici zamisle nad određenim temama i rade na izazovima, no vrlo rijetko je dovoljna. Kako to? Budući da se kao ljudska bića, a i profesionalci u nekom poslu, razvijamo i mijenjamo godinama, po sličnom principu nam je potrebno vrijeme da osvijestimo, razmislimo, preispitamo i na kraju se odvažimo isprobati u praksi ono što smo dobili edukacijom. Kraće, ciljane edukacije u nekom periodu nam omogućuju kvalitetniju implementaciju. Naravno, lakšim izazovima ćemo doskočiti prije, ponekad i kroz  dvije, tri edukacija, a za teže je potrebno (osim jasnoće, predanosti, otvorenosti i znanja) i vrijeme.

Neki izazovi se ne mogu uopće riješiti edukacijama. Primjer bi bio ozbiljan, dugogodišnji konflikt koji postoji u timu. Umjesto edukacije, sudionicima konflikta je potrebna medijacija, dakle otvoren i direktan rad na konkretnom konfliktu.  Osim toga, coaching može pomoći voditelju spomenutog tima da se osnaži u svojoj ulozi i lakše upravlja takvim timom. Vjerojatno će obje intervencije biti potrebne kako bi se kvalitetno riješio konflikt!