Naše ponašanje govori snažnije od naših riječi...

Na druge ljude svakako utječemo onime što i kako govorimo, no više od toga ljudi stječu sliku o nama promatrajući naše ponašanje. Tek kada je oboje u skladu, ljudi nas uvažavaju, istinski poštuju i dajemo pozitivan primjer. Tako npr., nadređeni koji traži bolje rezultate od svojih zaposlenika u tekućem kvartalu, ima veće šanse ukoliko i sam aktivno sudjeluje na projektima, potiče razmjenu informacija, traži različita mišljenja, daje do znanja da ima povjerenje u sposobnost svojih zaposlenika i optimističan je prema ostvarenju cilja.