Ljudi žele biti uspješni...

Bez obzira na vrstu posla, razinu složenosti i odgovornosti, ljudi u pravilu žele biti uspješni u onome što rade. Osim kompetencija (znanja i vještina) potrebnih za obavljanje određenog posla, važna je jasnoća o tome da naš segment rada pridonosi sveukupnom funkcioniranju organizacije te da i okolina (kolege i nadređeni) prepoznaju i poštuju naš doprinos. Nitko uistinu ne želi biti neuspješan, postoje samo ljudi koji su (najčešće ipak privremeno) odustali od razvijanja vlastite uspješnosti.